انجمن گروه های خانواده ال.انان امیدی برای خانواده و دوستان الکلی آیا تحت تاثیر نوشیدن شخص الکلی قرار گرفته‌ام؟ ال-انان و الاتین چطور کار می‌کند؟

درباره ما


گروه های خانواده ال.انان یک انجمن جهانی است، که از دوستان و بستگان افراد معتاد به الکل متشکل شده است. آن ها با مشارکت کردن تجربه، نیرو و امیدشان با یکدیگر برای بر طرف کردن مشکل مشترک شان به یکدیگر یاری رسانده و در جلسات به دور هم جمع می شوند.

ماهیت انجمن

انجمن گروه های خانواده ال.انان به هیچ فرقه، گروه مذهبی، سازمان و موسسه ای وابسته نمی باشد و ماهیت سیاسی ندارد. همچنین در تایید و رد هیچ مجادله، مباحثه و موضوعی شرکت نمی کند.

حق عضویت در انجمن

در ال.انان هیچ گونه حق عضویت یا پولی بابت پیوستن به انجمن گرفته نمی شود و ما از طریق کمک های داوطلبانه ی اعضا متکی به خود هستیم.

هدف انجمن

ال.انان تنها یک هدف دارد و آن کمک به خانواده های الکلی ها است. ما با پیروی از قدم های دوازده گانه، خوش آمدگویی به خانواده های الکلی ها، آرام کردن آن ها و درک و تشویق الکلی ها به این هدف می رسیم

اعضای انجمن

اعضا از افراد و طیف هاى متفاوت، با زندگى هاى مختلف تشکیل شده اند، که به طریقى با فرد معتاد به الکل در ارتباط اند. گرچه نسبت اعضا با افرادى که معتاد به الکل هستند متفاوت مى باشد (ازقبیل همسر، خواهر، برادر، فرزند و یا والدین) و صرف نظر از نوع ارتباطى که با فرد الکلى دارند، همگى داراى یک حس مشترک هستند و آن اینکه زندگیشان به نحو شدیدى تحت تاثیر الکلیسم فردى دیگر قرار گرفته است.

اخبار و اطلاعیه

  • با شروع بحران ویروس کووید ۱۹ ، بر آن شدیم اولین جلسه مجازی از ایران را در اپ تلگرام با همکاری و هماهنگی گروهی از اعضای ال- انان ، آغاز کنیم و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ مطابق با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰ این گروه مجازی به عنوان اولین گروه از ایران در سازمان خدمان جهانی (WSO) به ثبت رسید .امید که با یاری خداوند همه ما در مسیر بهبودی ثابت قدم باشیم .ایمیل گروه : iralanonwomenstag@gmail.com

تاثیر جلسات بر احساسات مثبت

%0
آرامش
%0
اعتماد به نفس
%20
امیدواری
%10
خود باوری

در تلگرام با ما باشید