آدرس جلسات استان سمنان

شهر: شاهرود

روز و ساعت برگزاری: روزهای یک شنبه و سه شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

آدرس: خیابان ۲۲بهمن اولین فرعی سمت راست انجمن خوشنویسان طبقه پایین

————————————————————————————————-

شهر: دامغان

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

آدرس: هلال احمر

————————————————————————————————-

شهر: مجن

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: مهدیه شهرمجن


لینک آدرس کانال در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran

لینک چت واتس آپ: https://chat.whatsapp.com/DFI0coDInaO6qC1au5BY3W

شماره تماس رابط استان سمنان: ۰۹۱۹۳۷۴۵۴۸۲