جلسات حضوری و مجازی استان یزد

نام گروه: طلوع امید

روز و ساعت برگزاری: شنبه،  ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

آدرس:  امامشهر ، بلوار شیخ کلینی بعد از میدان لنکرانی ، کوچه هفدهم انتهای کوچه مسجد علقمه

—————————————————————————————————————————–

شهر: اشکذر

نام گروه: کلید بهبودی

روز و ساعت برگزاری: شنبه،  ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

آدرس: اشکذر ، رضوان شهر، خیابان شهید صدوقی جنب پارک رضوان بالای انبار هئیت سالار

—————————————————————————————————————————–

شهر: بردسیر کرمان

نام گروه: ندای آرامش

روز و ساعت برگزاری: شنبه و دوشنبه،  ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰

آدرس: کرمان، شهرستان بردسیر بلوار شهرداری حسینیه قمر بنی هاشم

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: صدای امید

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه،  ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

آدرس: فلکه چهارمِ آزادشهر, خیابانِ گلستان شرقی، بعد از مجتمع آپارتمانی آرمان، «مسجد فاطمه زهرا »

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: دوستی با خدا

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

آدرس: سرچشمه زارچ یزد، بلوار دانشجو خیابان جمهوری مسجد زینبیه

—————————————————————————————————————————–

فرمت جلسه: شب جلسه مجازی امید و آزادی اشکذر

روز و ساعت برگزاری: ساعت ۲۱

آدرس: درفضای فری کنفرانس

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: الاتین دختران

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

آدرس:  فلکه سوم آزادشهر مسجد موسی بن جعفر درب کوچک دفتر هئیت آزادشهر

—————————————————————————————————————————–

نام گروه:  فقط برای امروز آقایون

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰

آدرس:  خیابان ایرانشهر ، کوچه هاشم خان ، ابتدای کوچه لاله پنج ، تکیه حضرت ابوالفضل

—————————————————————————————————————————–

شهر: اشکذر

نام گروه: امید به زندگی

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

آدرس:  شهرستان اشکذر حسینه دو شهید

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: دوستی با خدا

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

آدرس:  سرچشمه زارچ یزد بلوار دانشجو خیابان جمهوری مسجد زینبیه

—————————————————————————————————————————–

فرمت جلسه: جلسه مجازی معجزه ی آرامش یزد

روز و ساعت برگزاری:  چهارشنبه، ساعت ۲۱

آدرس:  در فضای فرکنفرانس

—————————————————————————————————————————–

شهر: زارچ

نام گروه: راه آرامش

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس:  میدان فاطمیه باغ رضوان زارچ

—————————————————————————————————————————–

شهر: زارچ

نام گروه: الاتین‌ دختران تحول در خود

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس:  میدان فاطمیه باغ رضوان زارچ

—————————————————————————————————————————–

شهر: بردسیر

نام گروه: ندای آرامش

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه، ساعت ۷:۳۰ الی ۹

آدرس:  کرمان ، شهرستان بردسیر، بلوار شهرداری حسینیه قمر بنی هاشم

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: نور خدا

روز و ساعت برگزاری: شنبه، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس:  یزد _ صفاییه_ میدان نعل اسبی_ خیابن خاتمی( به طرف میدان طوبی) میدان مسجد- طرف چپ میدان مسجد ابوالفضل

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: امید آرامش

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس:  یزد_ خیابان کاشانی_ کوچه ۱۵ خرداد_ مسجد ارشاد

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: ندای آرامش

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس:  یزد_ خیابان خرمشهرکوچه شهید جعفری تکیه گاه امام زمان

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: فقط برای امروز (آقایان)

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۳۰

آدرس:  یزدخیابان ایرانشهر کوچه هاشم خان_ نرسیده به مدرسه بابلی_ بن بست پنجم_ حسینیه ابوالفضل

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: معجزه الهی

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس:  یزد_ حدفاصل میدان امام حسین و مهدیه_ روبروی بنیاد شهید_ کوچه ششم_ حسینیه قائمیه خرمشاه

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: نشاط

روز و ساعت برگزاری: شنبه، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس:  طبس_ جاده طوفان_ بلوار مطهری_ مطهری ۵_ مسجد موسی بن جعفر

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: نیرو

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس:  اردکان_ خیابان امام خمینی_ کوچه جنب بانک ملت ایران_ خانه گلشن

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: بینش و تغییر

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

آدرس:  میبد_ مهرجرد_ خیابان ۲۲ بهمن _ کوچه جهاد ۷_ موسسه فرهنگی مذهبی جمکران

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: راه سبز ( الاتین دختران)

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه، ساعت ۱۱ الی ۱۲

آدرس:  اردکان_ خیابان امام خمینی_ کوچه جنب بانک ملت ایران_ خانه گلشن

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: کلبه عشق (الاتین پسران)

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس:  اردکان_ خیابان امام خمینی_ کوچه جنب بانک ملت ایران_ خانه گلشن


لینک آدرس کانال در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان یزد: شهریور ۱۳۸۰

تشکیل جلسات الاتین یزد: اردیبهشت ۱۳۸۲