یزد

  • یزد، جلسات ال.انان بانوان (۱۹ سال به بالا)

آدرس : خیابان شیخ کلینی،انتهای کوچه هفدهم،مجتمع فرهنگی ورزشی سجاد

زمان برگزاری: شنبه هاشش ماهه ی اول ساعت۱۷/۱۸:۳۰نیمه دوم ساعت۱۵:۳۰الی۱۷

———————-

آدرس : بلوارنواب،صفوی،انتهای خیابان بهارآزادی،مسجدوحسینیه ابولفضل

زمان برگزاری: شنبه ها،شش ماهه ی اول ۱۵:۳۰الی ۱۷ ، شش ماهه دوم ۱۶الی۱۷:۳۰

———————-

آدرس : رضوانشهر، میدان امام علی،خیابان امام صادق،جنب پارک رضوان،طبقه ی بالای انبارهیئت ثاراالله

زمان برگزاری: شنبه هاشش ماهه ی اول،ساعت۱۶الی۱۷:۳۰شش ماهه ی دوم،ساعت۱۷الی۱۸:۳۰

———————-

آدرس : بلوارمدرس،خیابان دانش،کوچه امام حسن مجتبی،مسجدامام حسن

زمان برگزاری: دوشنبه ها شش ماهه ی اول ۱۷الی۱۸:۳۰ شش ماهه ی دوم ۱۵الی۱۶:۳۰

———————-

آدرس : خیابان کاشانی،حسینیه ی ارشاد

زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت ۹ الی۱۰:۳۰

———————-

آدرس : امام شهر،خیابان شیخ کلینی،انتهای کوچه هفدهم،مجتمع فرهنگی ورزشی،سجاد

زمان برگزاری: پنج شنبه ها ساعت ۹ الی۱۰:۳۰

———————-

آدرس : بلواردهه ی فجر،خیابان خرمشهر،کوچه شهیدحسین دهقان،کوچه شهیدان قندهاری،مسجدامام حسین

زمان برگزاری: پنج شنبه ها ساعت ۹ الی۱۰:۳۰

———————-

آدرس : اردکان، خیابان امام خمینی،کوچه جنب بانک ملت،خانه ی گلشن

زمان برگزاری: یکشنبه هاصبح ساعت ۹ الی۱۰:۳۰

———————-

آدرس : شهرستان اشکذر، خیابان امام،حسینه ی دوشهید

زمان برگزاری: دوشنبه ها شش ماهه ی اول ۱۷الی۱۸:۳۰ شش ماهه ی دوم ۱۶الی۱۷:۳۰

———————-

آدرس : شهرستان اشکذر، بلوار مهدیه، حسینیه مهدیه

زمان برگزاری: سه شنبه ها شش ماهه ی اول ۱۶الی۱۷:۳۰ شش ماهه ی دوم ۱۷ الی۱۸:۳۰


جلسات نور خدا

 

آدرس:صفاییه میدان اطلسی .بلوار شهیدان اشرف بلوار جواد الائمه مسجد جواد الائمه

دوشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
——————

 

  • یزد، جلسات ال.انان آقایان (۱۹ سال به بالا)

آدرس:یزد، بلوار جمهوری، بعد از مسجد پیغمبر، جنب ورزشی شمس، طبقه پایین موسسه دلارام.

زمان برگزاری: دوشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸


شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان یزد: ۰۹۳۷۳۶۱۵۵۸۶


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان یزد: شهریور ۱۳۸۰

تشکیل جلسات الاتین یزد: اردیبهشت ۱۳۸۲