آدرس جلسات استان یزد:
شنبه:
ساعت: ۱۶ الی ۱۷:۳۰
گروه تولدی دیگر
فرمت: مشارکت
آدرس: یزد_ خیابان انقلاب_(از طرف بعثت‌به چهارراه دولت آباد)‌ کوچه شیخداد_ حسینه بین الحرمین

یکشنبه:
ساعت: ۹ الی ۱۰:۳۰
گروه امید آرامش
فرمت: هفته اول مشارکت، هفته دوم سخنران، هفته سوم کتابخوانی، هفته چهارم یک در میان پنل و پرسش و پاسخ
آدرس:یزد_خیابان کاشانی_ کوچه ۱۵خرداد_مسجد ارشاد️

دوشنبه:
ساعت: ۹ الی ۱۰:۳۰
گروه ندای آرامش
فرمت: مشارکت
آدرس: یزد_ خیابان خرمشهر_ کوچه شهید جعفری_ تکیه گاه امام‌زمان (ع

چهارشنبه:
ساعت: ۲۰ الی ۲۱:۳۰
*الانان آقایان*
گروه فقط برای امروز
آدرس: یزد_ خیابان امام خمینی_ کوچه ۳۴ شهید حسینیان_ اولین کوچه سمت راست_ میدانگاه امام حسین- خانه سبز

پنجشنبه:
ساعت: ۹ الی ۱۰:۳۰
گروه معجزه الهی
فرمت: هرجلسه ۱۰ دقیقه کتابخوانی_ هفته اول مشارکت_ هفته دوم سخنران_ هفته سوم مشارکت_ هفته آخر پرسش و پاسخ و جلسه اداری
آدرس: یزد_ حدفاصل میدان امام حسین و مهدیه_ روبروی بنیاد شهید_ کوچه ششم_ حسینه قائمیه خرمشاه

پنجشنبه:
ساعت: ۱۶ الی ۱۷:۳۰
*الاتین دختران یزد*
گروه دختران آلفافرمت: پنجشنبه اول هرماه جلسه باز آدرس: یزد_ میدان مارکار_ کوچه جنب بانک ملی_ ساختمان انجمن ادبی

طبس
شنبه ها ساعت: ۹ الی ۱۰:۳۰
گروه نشاط
فرمت: هفته اول تجارب قدمها,هفته دوم نشریه خوانی,هفته سوم پرسش و پاسخ, هفته آخر ۹ تا ۱۰ مشارکت و ۱۰ تا ۱۱ جلسه اداری
آدرس: طبس,جاده طوفان,بلوار مطهری, مطهری ۵, مسجد موسی بن جعفر

اردکان
یکشنبه ها،ساعت: ۹ الی ۱۰:۳۰
گروه نیرو
فرمت: مشارکت
آدرس: اردکان, خیابان امام خمینی, کوچه جنب بانک ملت ایران, خانه گلشن

میبد
دوشنبه ها،ساعت: نیمه اول ۱۷ الی ۱۸:۳۰
نیمه دوم ۱۶ الی ۱۷:۳۰
بینش و تغییر
فرمت: مشارکت
آدرس:میبد,مهرجرد,خیابان ۲۲بهمن, کوچه جهاد ۷, موسسه فرهنگی مذهبی جمکران

اردکان
پنجشنبه، ساعت: ۱۱ الی ۱۲
«الاتین دختران »
گروه راه سبز
فرمت: پنجشنبه اول هرماه جلسه باز
آدرس: اردکان،خیابان امام خمینی، کوچه جنب بانک ملت ایران، خانه گلشن
اردکان
پنجشنبه، ساعت: ۱۵ الی ۱۶:۳۰
«الاتین پسران»
گروه کلبه عشق
فرمت: پنجشنبه آخر هرماه جلسه باز
آدرس: اردکان,خیابان امام خمینی,کوچه جنب بانک ملت ایران,خانه گلشن