در این بخش چند نمونه سوال وجود دارد که به شما کمک می کند متوجه شوید آیا ال.انان یا الاتین برای شما موثر است یا نه ؟

از لیست های زیر یکی را انتخاب کنید و سوالات را از خودتان بپرسید، اگر این مشکلات و افکار برای شما آشناست، ما پیشنهاد می کنیم که جلسات را امتحان کنید.