درباره ما

گروه های خانواده ال.انان یک انجمن جهانی است، که از دوستان و بستگان افراد الکلی متشکل شده است. آن ها با مشارکت کردن تجربه، نیرو و امیدشان با یکدیگر برای بر طرف کردن مشکل مشترک شان به یکدیگر یاری رسانده و در جلسات به دور هم جمع می شوند.
ما باور داریم که الکلیسم یک بیماری خانوادگی است و تغییر رفتار و تغییر نگرش می تواند به بهبودی ما کمک کند. انجمن گروه های خانواده ال.انان به هیچ فرقه، گروه مذهبی، سازمان و موسسه ای وابسته نمی باشد و ماهیت سیاسی ندارد. همچنین در تایید و رد هیچ مجادله، مباحثه و موضوعی شرکت نمی کند.
در ال.انان هیچ گونه حق عضویت یا پولی بابت پیوستن به انجمن گرفته نمی شود و ما از طریق کمک های داوطلبانه ی اعضا متکی به خود هستیم . ال.انان تنها یک هدف دارد و آن کمک به خانواده های الکلی ها است. ما با پیروی از قدم های دوازده گانه، خوش آمدگویی به خانواده های الکلی ها، آرام کردن آن ها و درک و تشویق الکلی ها به این هدف می رسیم

 

آیا ال.انان / الاتین برای شماست ؟ کلیک کنید.

برای دیدن آدرس جلسات اینجا را کلیک کنید.