آدرس جلسات استان البرز  

شنبه ها
جلسه نیرو کارکرد سنت.
ساعت  چهارده الی پانزده وسی دقیقه.نیمه دوم سال
هشتگرد خیابان راه آهن.کانون شهید مطهری.
نیمه اول سال.چهارده و سی دقیقه الی شانزده.

“جلسه امید”
هشتگرد خیابان راه آهن.کانون شهید مطهری. نیمه دوم سال پانزده و سی دقیقه الی هفده.
نیمه اول سال شانزده الی هفده و سی دقیقه.
 
یک شنبه ها

“جلسه آرامش”
ساعت  ده ونیم الی دوازده.
طالقانی جنوبی.چهارراه کارخانه قند.فرهنگسرای کوثر.اتاق سمن ها

“جلسه آواز ”
ساعت  پانزده الی شانزده و سی دقیقه.
مارلیک. میدان گلها.پارک پرنیان.نمازخانه

“جلسه آفرینش”
ساعت  نه و سی دقیقه الی یازده.
خیابان شهید بهشتی. جنب پمپ بنزین ۴۵ متری.کلینیک آفرینش.

“جلسه رهایی”
ساعت  ده و سی دقیقه الی دوازده.
نظرآباد.بسمت بیمارستان.میدان ورزش.نمازخانه باشگاه فلق

دوشنبه ها

“جلسه عشق”
ساعت  چهارده وسی دقیقه الی شانزده.
شاهین ویلا.قلم.بلوارظفر.شهرک توحید.حسینه حضرت ابولفضل.

“جلسه مهر ”
ساعت   پانزده الی هفده.
عظیمیه میدان بعثت.خیابان سرو جنوبی.نمازخانه پارک مادر.

“گلهای نور”
ساعت چهارده وسی دقیقه الی شانزده.
شهرجدید هشتگرد.فاز ۷ شهرک گلها.بلواربهشت.مسجد امام حسن مجتبی ع
 
سه شنبه ها
“جلسه رهایی ”
ساعت چهارده وسی دقیقه الی شانزده.
کرج.پارک چمران.نمازخانه.

“جلسه باور”
ساعت ده الی یازده و سی دقیقه.
خیابان شهید بهشتی. بازار روز.نمازخانه

چهارشنبه ها

“جلسه نگاه نو”
ساعت  سیزده الی پانزده.
محمد شهر.مهندس زراعی.شهرک بعثت.بلوارسعدی.بلوارحافظ.فرهنگسرای ولایت.

“جلسه نور ”
ساعت  نه و سی دقیقه الی یازده.
بین کانال شرقی و فلکه ۳شرقی.خیابان نهم شرقی قدیم.شهید پارسیان.حسینیه قمربنی هاشم.

پنج شنبه ها

“جلسه هم یاران”
ساعت:  سیزده الی چهارده وسی دقیقه.
مارلیک میدان گلها.پارک پرنیان.نمازخانه.


شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس سرکمیته آدرس ها استان البرز: ۰۹۳۷۸۸۱۷۱۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان البرز: ۰۹۰۱۹۱۰۶۷۴۴