آدرس جلسات استان بوشهر

شهر: عالیشهر

روز و ساعت برگزاری:دوشنبه، ساعت ۱۸

آدرس: پارک فاز ۴

 

 


لینک آدرس کانال در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان: اردیبهشت ۱۳۹۳