آدرس جلسات استان فارس

  • شیراز،جلسات ال.نان بانوان(امید)

آدرس: شیراز،شهرک گلستان،بلوار علامه امینی،پارک صبا،فرهنگسرای صبا

زمان برگزاری: دوشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

 

  • شیراز،جلسات ال.نان بانوان(گل نرگس)

آدرس: شیراز،میدان ولیعصر،خیابان عصر،مجتمع بهزیستی شهید دستغیب

زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰

 

  • شیراز،جلسات ال.نان بانوان(گل یاس)

آدرس: شیراز،میدان ولیعصر،خیابان عصر،مجتمع بهزیستی شهید دستغیب

زمان برگزاری: پنج شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰

 

  • شیراز،جلسات ال.نان بانوان(کلبه عشق)

آدرس: شیراز، چهار راه زندان،بوستان هاشمی،اتاقک آخر پارک

زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

 

  • شیراز،جلسات ال.نان آقایان

آدرس: شیراز،میدان ولیعصر،خیابان عصر،مجتمع بهزیستی شهید دستغیب

زمان برگزاری: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰


  • فیروز آباد،جلسات ال.نان بانوان(میعاد گاه)

آدرس: فیروزآباد،پارک ولیعصر،نمازخانه برادران

زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰


  • مرودشت،جلسات ال.نان بانوان(نور)

آدرس: مرودشت،کانون نشاط

زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

 

شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان شیراز: مرداد ۱۳۷۸

تشکیل جلسات الاتین شیراز: شهریور ۱۳۸۰