آدرس جلسات استان فارس

شهر: شیراز

روز و ساعت برگزاری: روزهای سه شنبه و پنج شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۶

آدرس: خیابان کارگر ورزشگاه شهرداری

———————————————————————————–

شهر: شیراز

روز و ساعت برگزاری: روزهای چهارشنبه، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

آدرس: چهار راه زندان ، بوستان هاشمی ، اتاقک آخر پارک


لینک آدرس در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran

روابط استان فارس: ۰۹۱۷۳۸۹۰۳۹۹


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان شیراز: مرداد ۱۳۷۸

تشکیل جلسات الاتین شیراز: شهریور ۱۳۸۰