آدرس جلسات استان گلستان

شهر: علی آباد

فرمت جلسه: بهبودی مشارکت

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: علی آباد ۴ راه آیت آتش نشانی سابق

——————————————————————–

شهر: گرگان

فرمت جلسه: الاتین پسر

روز و ساعت برگزاری: جمعه ها، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس: گرگان ۴ راه میدان گلشن ۷ امامزاده نه تن

——————————————————————–

شهر: علی آباد

فرمت جلسه: قدم خانوم ها

روز و ساعت برگزاری: شنبه، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: علی آباد ۴ راه آیت آتش نشانی سابق

——————————————————————–

شهر: گرگان

فرمت جلسه: قدم بانوان

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

آدرس: گرگان ۴ راه میدان گلشن ۷ امامزاده نه تن

——————————————————————–

شهر: گرگان

فرمت جلسه: مادران

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: گرگان ۴ راه میدان گلشن ۷ امامزاده نه تن

——————————————————————–

شهر: کردکوی

فرمت جلسه: الانان خانوم ها

روز و ساعت برگزاری: شنبه، ساعت ۱۶ الی ۱۷

آدرس: کردکوی، امیرششم داخل کوچه سمت راست حسنیه

——————————————————————–

شهر: گرگان

فرمت جلسه: الانان جوان خانوم ها

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۹ الی ۱۰

آدرس: گرگان ۴ راه میدان گلشن ۷ امامزاده نه تن

——————————————————————–

شهر: گرگان

فرمت جلسه: همسران

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس: امامزاده نه تن


شماره تماس روابط عمومی استان: ۰۹۳۳۷۹۷۱۹۲۳

آدرس کانال در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان گرگان: مهر ۱۳۸۱

تشکیل جلسات ال.انان آقایان: فروردین ۱۳۸۹