ردیف نام گروه نوع گروه روز ساعت شهرستان آدرس جلسات
نیمه اول نیمه دوم
۱ نگرش نو ال.انان خانم شنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ اصفهان خ قائمیه.انتهای قائمیه.روبروی خانه بهداشت.داخل کوچه سمت چپ حسینیه
۲ مسیر بهبودی همسران شنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ اصفهان تخت فولاد.خ آب ۲۵۰٫کوی تکیه ی میر.حسینیه آب ۲۵۰
۳ نقطه آغاز ال.انان خانم شنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ اصفهان خ کهندژ.پشت موسسه قوامین.زیرزمین خیریه امام زمان
۴ درخشش الاتین دختر یکشنبه ۱۷-۱۸:۳۰ ۱۶-۱۷:۳۰ اصفهان خ کهندژ.پشت موسسه قوامین.زیرزمین خیریه امام زمان
۵ کلید آرامش ال.انان خانم یکشنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ اصفهان خ مدرس.خ مولوی.حسینیه منتظر القائم
۶ امید مادران مادران یکشنبه ۹-۱۰:۳۰ ۹-۱۰:۳۰ اصفهان خ کهندژ.پشت موسسه قوامین.زیرزمین خیریه امام زمان
۷ جلسه کارکرد طرحی برای بهبودی دوشنبه ۹-۱۱ ۹-۱۱ اصفهان خ کهندژ.پشت موسسه قوامین.زیرزمین خیریه امام زمان
۸ صمیمی ال.انان خانم سه شنبه ۹-۱۰:۳۰ ۹-۱۰:۳۰ اصفهان خ امام خمینی.خ بهارستان غربی.ورزشگاه مارچین.سالن اجتماعات
۹ صداقت پدر و مادران سه شنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ اصفهان خ کهندژ.پشت موسسه قوامین.زیرزمین خیریه امام زمان
۱۰ محبت ال.انان خانم چهارشنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ اصفهان خ ملک شهر. آخر خ مطهری.خ عقیق. جنب آتش نشانی. حسینیه انسیه حورا
۱۱ بهبودی کارگاه قدم چهارشنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ اصفهان خ کهندژ.پشت موسسه قوامین.زیرزمین خیریه امام زمان
۱۲ طلوع ال.انان خانم چهارشنبه ۱۶-۱۰:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ اصفهان خ سجاد-خ شهید خلیلی-بعد از اتوبان-حسینیه مصطفی خمینی
۱۳ کلید رهایی ال.انان خانم پنج شنبه ۹-۱۰:۳۰ ۹-۱۰:۳۰ اصفهان خ رودکی. امامزاده محسن.کتابخانه.طبقه اول
۱۴ امید فردا الاتین پسر پنج شنبه ۱۷-۱۸ ۱۶-۱۷ اصفهان خ کهندژ.پشت موسسه قوامین.زیرزمین خیریه امام زمان
۱۵ طلوع امید ال.انان پسر جمعه ۱۲-۱۳:۳۰ ۱۲-۱۳:۳۰ اصفهان خ کهندژ.پشت موسسه قوامین.زیرزمین خیریه امام زمان
آدرس جلسات شهرستان های استان اصفهان
۱۶ خودشناسی ال.انان خانم دوشنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ پیربکران خ اصلی- فلکه آسیاب- گلزار شهدا-حسینیه شهدا
۱۷ همراز ال.انان خانم یکشنبه ۱۰-۱۱:۳۰ ۱۰-۱۱:۳۰ اردستان خ امام.سه راه هلال احمر.مرکز بهداشت درمانی مشاهر۲ داخل زیرزمین.سالن کنفرانس
۱۸ مهر ال.انان خانم یکشنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ قهدریجان فلکه شهرداری.خ طالقانی. خ شهدا.سالن گلستان شهدا
۱۹ راه روشن ال.انان خانم شنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ امیر آباد خ مطهری شمالی.خ آیت اله سعیدی.روبروی پست امیرآباد. مسجد النبی. قسمت حسینیه
۲۰ نیروی برتر ال.انان خانم یکشنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ نجف آباد خ۱۷ شهریور. کوی شهید رستمی.حسینیه فاطمه الزهرا
۲۱ ال.انان خانم سه شنبه ۹-۱۰:۳۰ ۹-۱۰:۳۰ نجف آباد خ شریعتی.بالاتر از آموزش پرورش نجف آباد.خ پاک نژاد. مسجد مهدیه
۲۲ آرامش الاتین دختر پنج شنبه ۹-۱۰:۳۰ ۹-۱۰:۳۰ نجف آباد خ۱۷ شهریور کوی شهید رستمی.حسینیه فاطمه الزهرا
۲۳ الاتین پسر چهارشنبه ۱۶-۱۷:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ نجف آباد خ شریعتی.به سمت امیرآباد.نرسیده به پمپ بنزین.خ پروین اعتصامی.حسینیه شهدای نجف
۲۴ خانواده ال.انان.الاتین یکشنبه ۱۶:۳۰-۱۸ ۱۵:۳۰-۱۷ شاهین شهر گلدیس. جنب بیمارستان گلدیس.فرهنگسرای ادب وهنر گلدیس
۲۵ رهایی ال.انان خانم چهارشنبه ۹-۱۰:۳۰ ۹-۱۰:۳۰ شاهین شهر خانه کارگر.بلوار صیاد شیرازی.خ حکیم سنایی.حسینیه موسی بن جعفر
۲۶ امید پدر و مادران پنج شنبه ۱۷-۱۸:۳۰ ۱۵-۱۶:۳۰ شاهین شهر خانه کارگر.بلوار صیاد شیرازی.خ حکیم سنایی.حسینیه موسی بن جعفر
۲۷ نهال بهبودی الاتین پسر جمعه ۱۷-۱۸ ۱۶-۱۷ شاهین شهر خانه کارگر.بلوار صیاد شیرازی.خ حکیم سنایی.حسینیه موسی بن جعفر
۲۸ جلسه نشریه خوانی ال. انان،الاتین سه شنبه ۱۶:۳۰-۱۸ ۱۵:۳۰-۱۷ شاهین شهر خانه کارگر.بلوار صیاد شیرازی.خ حکیم سنای.حسینیه موسی بن جعفر
۲۹ حضور خداوند ال.انان خانم سه شنبه ۱۷-۱۸:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷ گز برخوار گز-بلوار معلم.پشت سینمای بهار.خیابان سپاه فرهنگسرای ادیب

 


شماره تماس روابط عمومی استان اصفهان: ۰۹۱۳۷۹۳۷۶۱۴

شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان اصفهان: بهمن ۱۳۷۹

تشکیل جلسات ال.انان جوان اصفهان: مهر ۱۳۸۳