آدرس جلسات حضوری استان اصفهان

نام گروه: نگرش نو (بانوان)

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

آدرس: خیابان قائمیه، انتهای خیابان، رو به روی شبکه بهداشت، جنب مدرسه دخترانه ساجده

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: کلید رهایی (بانوان)

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس: خیابان کاشانی، رو به روی بیمارستان کاشانی، انتهای کوچه, امامزاده ستی فاطمه

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: مهر قهدریجان (بانوان)

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: قهدریجان، فلکه شهرداریحسینیه گلزار شهدا

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: نیروی برتر نجف آباد(بانوان)

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس: نجف آباد، چهار راه بازار، ابتدای خیابان منتظری شمالی، کوچه شریفی نیا، کتابخانه حججی (از درب داخل کوچه وارد شوید)

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: خودشناسی پیربکران (بانوان)

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: پیربکران، فلکه آسیاب، حسینیه گلزار شهدا

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: امید نو اشکاوند(بانوان)

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: اشکاوند، خیابان امام خمینی، دست چپ،گلستان ۲۰، جنب مسجد جامع کانون امام رضا، طبقه دوم

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: موفقیت نهضت آباد (بانوان)

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: نجف آباد، نهضت آباد، خیابان سعدی، حسینیه ابوالفضل

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: گروه گلهای آرامش(بانوان)

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس: خیابان حکیم نظامی، خیابان شهید جوشقانی، مسجد محمدیه

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: صداقت پدر و مادران (مختلط)

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: خیابان کاشانی، رو به روی بیمارستان کاشانی، انتهای کوچه، امامزاده ستی فاطمه

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: محبت (بانوان)

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: ملک شهر، میدان آزادگان، خیابان عقیق، حسینیه انسیه حورا

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: گروه طلوع (بانوان)

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: خیابان سجاد، خیابان شهید خلیلی،‌بعد از تاکسی تلفنی مروارید، حسینیه مصطفی خمینی

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: راه روشن امیرآباد (بانوان)

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: نجف آباد،امیرآباد،خیابان بهشتی، رو به روی شهرداری امیرآباد، مسجد محمدرسول الله

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: گروه همسران شاهین شهر (بانوان)

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس: شاهین شهر، بلوار صیاد شیرازی(جاده گاز)،انتهای خیابان حکیم سنایی، حسینیه موسی ابن جعفر

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: پدر و مادران شاهین شهر (مختلط)

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: شاهین شهر، بلوار صیاد شیرازی(جاده گاز)،انتهای خیابان حکیم سنایی، حسینیه موسی بن جعفر

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: الانان و الاتین دختران

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه ها، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

آدرس: خیابان کهندژ (اشرفی اصفهانی)، پشت بانک قوامین، کوچه شماره ۳، داخل کوچه سمت راست، درب کرمی رنگ، داخل زیرزمین

—————————————————————————————————————————–

نام گروه: طلوع امید (ال.انان جوانان پسر)

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

آدرس: خیابان کهندژ(اشرفی اصفهانی)، پشت بانک قوامین ، کوچه شماره۳، داخل کوچه سمت راست، درب کرمی رنگ، داخل زیر زمین


شماره تماس استان اصفهان: ۰۹۰۱۶۳۳۵۷۲۶

لینک آدرس کانال در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان اصفهان: بهمن ۱۳۷۹

تشکیل جلسات ال.انان جوان اصفهان: مهر ۱۳۸۳