آدرس جلسات استان کرمان:

 

نام گروه: آرامش کرمان

روز و ساعت برگزاری: شنبه، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

آدرس: شهرک مطهری،دانش ۴،خیریه بابک زمین

—————————————————————–

نام گروه: الانان جیرفت

روز و ساعت برگزاری: شنبه، ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰

آدرس: چهارراه دانشگاه ،دبستان مالک اشتر

—————————————————————–

نام گروه: ندای آرامش راور

روز و ساعت برگزاری: شنبه، ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰

آدرس: مدرسه یاس نبی

—————————————————————–

نام گروه: الانان شهربابک

روز و ساعت برگزاری: شنبه، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

آدرس: پارک ولی عصر،اتاقک آبی

—————————————————————–

نام گروه: امید کرمان (آقایان)

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹

آدرس: خیابان شهدا،شهدا ٨ مجتمع شهیدایرانمنش

—————————————————————–

نام گروه: خانه محبت کرمان

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

آدرس: خیابان شهید ایرانمنش،زورخانه شهید توکلی

—————————————————————–

نام گروه: برتر زرند

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

آدرس: خیابان فرودس،خیابان استاد جعفری،دبستان شهید صدوقی

—————————————————————–

نام گروه: الانان شهربابک

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

آدرس: پارک ولی عصر،اتاقک آبی

—————————————————————–

نام گروه: امید زندگی

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

آدرس: الله آباد،خیابان بعثت ١۴،مهدکودک میخک

—————————————————————–

نام گروه: ایمان نوق

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

آدرس: رفسنجان،صفاییه دبیرستان فاطمیه

—————————————————————–

نام گروه: خانه محبت کرمان

روز و ساعت برگزاری: چهار شنبه، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

آدرس: خیابان شهید ایرانمنش ،زورخانه شهید توکلی

—————————————————————–

نام گروه: الانان جیرفت

روز و ساعت برگزاری: چهار شنبه، ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰

آدرس: چهارراه دانشگاه،دبستان مالک اشتر

—————————————————————–

نام گروه:

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه، ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰

آدرس: منطقه رفسنجان، نمازخانه موزه ریاست جمهوری

—————————————————————–

نام گروه: عشق ورزان

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

آدرس: اختیاراباد طالقانی ١٢،مسجد امام علی

—————————————————————–

نام گروه: نور کرمان

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه، ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰

آدرس: شهرک شهید همت،کوچه ١۴،مسجد جواد الایمه

—————————————————————–

نام گروه: خانه محبت کرمان

روز و ساعت برگزاری: جمعه، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

آدرس: خیابان شهید ایرانمنش ،زورخانه شهید توکلی

 


آدرس کانال در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran

شماره تماس روابط عمومی استان کرمان: ۰۹۱۳۱۹۶۰۸۳۴