آدرس جلسات استان کرمان:

 

۱- خانه محبت کرمان (چهارشنبه): کرمان خیابان فتحعلیشاهی خیابان شهید ایرانمنش زورخانه شهید توکلی. بهار و تابستان ساعت ۳۰/۱۷- ۱۶ و پاییز و زمستان ساعت ۳۰/۱۶- ۱۵

۲- خانه محبت کرمان (جمعه): کرمان خیابان فتحعلیشاهی خیابان شهید ایرانمنش زورخانه شهید توکلی. بهار و تابستان ساعت ۳۰/۱۷- ۱۶ و پاییز و زمستان ساعت ۳۰/۱۶- ۱۵

۳- مهرورزان کرمان (سه شنبه): کرمان چهارراه طهماسب آباد خیریه جواد الائمه. بهار و تابستان ساعت ۳۰/۱۷-  ۱۶ و پاییز و زمستان ساعت ۳۰/۱۶- ۱۵

۴- امید جیرفت (شنبه): جیرفت خیابان پرستار ۲ کوچه ۲ نمازخانه دبستان مالک اشتر. بهار و تابستان ساعت ۳۰/۱۸-  ۱۷ و پاییز و زمستان ساعت ۳۰/۱۶- ۱۵

۵- میعاد جیرفت (چهارشنبه): جیرفت خیابان پرستار ۲ کوچه ۲ نمازخانه دبستان مالک اشتر. بهار و تابستان ساعت ۳۰/۱۸-  ۱۷ و پاییز و زمستان ساعت ۳۰/۱۶- ۱۵

۶- صداقت جیرفت (سه شنبه): جیرفت چهار راه بیمارستان امام. حسینیه مسجد رقیه. ساعت ۱۰-۵/۸

۷- برتر زرند (سه شنبه): زرند خیابان استاد جعفری مدرسه صدوقی. ساعت ۱۸-۳۰/۱۶

۸- صداقت بم (شنبه): بم خیابان مدرس کوچه روبروی مدرس ۱۷ انجمن حمایت از کودکان کار. ساعت ۱۸- ۳۰/۱۶

۹- ندای آرامش سرچشمه (یکشنبه): شهرک سرچشمه نیلوفر ۴٫ ساعت ۳۰/۱۷- ۱۶

۱۰- نجات رفسنجان (چهارشنبه): رفسنجان خیابان سی متری مطب دکتر کهنوجی. ساعت ۱۸- ۳۰/۱۶

۱۱- صداقت رفسنجان (سه شنبه): رفسنجان خیابان سی متری مطب دکتر کهنوجی. ساعت ۳۰/۱۰- ۹

۱۲- همدلان رفسنجان (جمعه): رفسنجان خیابان سی متری مطب دکتر کهنوجی. ساعت ۳۰/۱۰-۹

۱۳- ایمان نوق رفسنجان (سه شنبه): صفاییه مدرسه شهید شیبانی. بهار و تابستان ساعت ۱۷-۳۰/۱۵ و پاییز و زمستان ساعت ۱۶-۳۰/۱۴

۱۴- اسلام آباد رفسنجان (شنبه): اسلام آباد خیابان پروین اعتصامی جامعه القرآن. بهار و تابستان ساعت ۱۸-۳۰/۱۶ و پاییز و زمستان ساعت ۱۷-۳۰/۱۵

۱۵- امید شهربابک (چهار شنبه): بلوار جمهوری، دبیرستان فاطمیه. ساعت ۳۰/۱۷- ۱۶

۱۶- شهامت شهربابک (سه شنبه): شهربابک میدان امام علی پارک ولیعصر. ساعت ۳۰/۱۷-۱۶

۱۷- آرامش شهربابک: (شنبه): شهربابک میدان امام علی پارک ولیعصر. ساعت ۳۰/۱۷-۱۶

۱۸- ندای آرامش راور (شنبه): سه راه گلنار دبستان انقلاب قدیم. ساعت ۳۰/۱۸- ۱۷

۱۹- ندای بهبودی پاریز (یکشنبه): پاریز. آزمایشگاه قدیمی جنب مدرسه باقرالعلوم. بهار و تابستان ساعت ۳۰/۱۷- ۱۶ و پاییز و زمستان ساعت ۱۶- ۳۰/۱۴

۲۰- اختیار آباد (پنجشنبه): اختیار آباد بلوار طالقانی مسجد امام علی. ساعت ۳۰/۱۷-۱۶

 


شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان کرمان: ۰۹۳۹۸۸۹۵۲۴۳


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان در استان کرمان: اردیبهشت ۱۳۸۰