آدرس جلسات ال.انان استان کرمان
=======================
🏠*آدرس جلسات ال.انان شهر کرمان*
🌷شنبه:
گروه آرامش بانوان
کرمان- شهرک مطهری- دانش ۴- خیریه بابک زمین.
۱۵ تا ۱۶:۳۰
🌷یکشنبه:
گروه امید آقایان
کرمان- خیابان شهدا- شهدا ۸ – مجتمع شهید ایرانمنش.
۱۷:۳۰تا ۱۹
🌷دوشنبه:
گروه ندای آرامش بانوان
شرف آباد کرمان- بیست متری مطهری- بعد از چهارکوچه اول- تکیه علی اصغر.
۱۵ تا ۱۶:۳۰
🌷سه شنبه:
گروه امید زندگی بانوان
کرمان- الله آباد- خیابان بعثت۱۴- مهدکودک میخک.
۱۵ تا ۱۶:۳۰
🌷چهارشنبه:
گروه خانه محبت بانوان
خیابان فتحعلیشاهی- خیابان شهید ایرانمنش- زورخانه شهید توکلی.
بهار و تابستان ۱۶ تا ۱۷:۳۰
پاییز و زمستان ۱۵ تا ۱۶:۳۰
🌷چهارشنبه:
گروه رستا ( دختران و خانمهای ۱۸ تا ۲۵ سال)
انتهای خیابان گلدشت- راست گرد پل دانش- مرکز سفیران مهربانی و امید کریمان.
۱۵:۳۰ تا ۱۷
🌷پنج شنبه:
گروه عشق ورزان بانوان
اختیارآباد کرمان- طالقانی ۱۲- مسجد امام علی.
بهار و تابستان ۱۶ تا ۱۷:۳۰
پاییز و زمستان ۱۵ تا ۱۶:۳۰
🌷جمعه:
گروه خانه محبت بانوان
خیابان فتحعلیشاهی- خیابان شهید ایرانمنش- زورخانه شهید توکلی.
بهار و تابستان ۱۶ تا ۱۷:۳۰
پاییز و زمستان ۱۵ تا ۱۶:۳۰
🏠*آدرس جلسات ال.انان ماهان و حومه*
🌷یکشنبه:
گروه همدلان بانوان
ماهان – خیابان ولی عصر- ولی عصر ۵- مسجد امام.
بهار و تابستان ۱۶ تا ۱۷:۳۰
پاییز و زمستان ۱۵ تا ۱۶:۳۰
🌷سه شنبه:
گروه آرام بانوان
محی آباد- خیابان مطهری- مطهری ۲- بسیج.
۱۵تا۱۶
🏠*آدرس جلسات ال.انان جیرفت*
🌷شنبه:
جیرفت-چهار راه دانشگاه- دبستان مالک اشتر (بانوان)
۱۶تا ۱۷:۳۰
🌷سه شنبه:
جیرفت- خیابان موسی صدر-چهار راه دوم- سمت راست مسجد حضرت زینب(س).(بانوان)
۸:۳۰ تا ۱۰ صبح
🌷چهارشنبه:
جیرفت-چهار راه دانشگاه-دبستان مالک اشتر.(بانوان)
۱۶تا ۱۷:۳۰
🏠*آدرس جلسات ال.انان راور*
🌷شنبه:
گروه ندای آرامش بانوان
راور-نمازخانه بیمارستان علی ابن ابیطالب- قسمت مرکز بهداشت.
بهار و تابستان ۱۶ تا ۱۷:۳۰
🏠* آدرس جلسات ال.انان شهربابک*
🌷شنبه:
گروه آرامش بانوان
شهربابک-پارک ولی عصر-اتاقک آبی.
بهار و تابستان ۱۶تا۱۷:۳۰
پاییز و زمستان ۱۵تا ۱۶:۳۰
🌷سه شنبه:
گروه شهامت بانوان
شهربابک-پارک ولی عصر-اتاقک آبی.
بهار و تابستان ۱۶تا۱۷:۳۰
پاییز و زمستان ۱۵تا ۱۶:۳۰
🌷چهارشنبه:
گروه امید بانوان
شهربابک-بلوار جمهوری-دبستان معلم.
بهار و تابستان ۱۶تا۱۷:۳۰
پاییز و زمستان ۱۵تا ۱۶:۳۰
🏠*آدرس جلسات ال.انان کهنوج*
🌷دوشنبه:
گروه امید بانوان
کهنوج-جنب آموزش و پرورش مدرسه ام ابیها.
بهار و تابستان ۱۷تا۱۸:۳۰
پاییز و زمستان ۱۵تا ۱۶:۳۰
🏠*آدرس جلسات ال.انان زرند*
🌷سه شنبه:
گروه برتر زرند بانوان
زرند-خیابان فردوس-خیابان استاد جعفری-دبستان شهید صدوقی.
بهار و تابستان ۱۶:۳۰تا ۱۸
پاییز و زمستان ۱۵:۳۰ تا ۱۷
🌷سه شنبه:
گروه نور بانوان
زرند-بلوار تختی- پارک شهید-اتاقک زیر منبع آب.
بهار و تابستان ۱۶ تا ۱۷:۳۰
پاییز و زمستان ۱۵ تا ۱۶:۳۰
🏠*آدرس جلسات ال.انان رفسنجان*
🌷جمعه:
گروه همدلان بانوان
رفسنجان-خیابان سی متری مطب آقای دکتر کهنوجی.
۹ تا ۱۰:۳۰
🌷پنج شنبه:
رفسنجان- نمازخانه موزه(بانوان)
۹ تا ۱۰:۳۰
🌷جمعه:
گروه ایمان بانوان
رفسنجان-نوق-صفاییه-دبیرستان فاطمیه(یک هفته در میان الانان)
۱۵تا ۱۶:۳۰
🏠*آدرس جلسات ال.انان بم*
🌷یکشنبه:
بم-خیابان مدرس-کوچه ۲۲ پلاک ۶۸٫(بانوان)
۱۵:۳۰تا ۱۷