آدرس جلسات حضوری خراسان رضوی/شمالی

شهر: مشهد

نام گروه: کارگاه خراسان رضوی/شمالی

روز و ساعت برگزاری: شنبه های اول هرماه، ساعت ۱۰ الی ۱۲

آدرس: بلوارهفده شهریورشمالی۶-ابتدای شهیدصدوقی-کوچه چهنو-مقابل داروخانه احسان-کلینیک سعادت

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: زندگی شیرین

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس:خواجه ربیع، جاده کلات، بهمن۴، دوراهی سمت راست، مسجدقائم ال محمد(عج)

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: هدیه

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: بین طبرسی شمالی۲۳و ۲۵، مسجدمهدی (عج)

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: نیاز

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۸

آدرس: سیدی-خیابان قائم۲۲، کنارمسجدامیرالمؤمنین، پایگاه خواهران

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: نیاز

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۸

آدرس: سیدی-خیابان قائم۲۲، کنارمسجدامیرالمؤمنین، پایگاه خواهران

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: بهبودی

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها، ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۴۵

آدرس: بلوارهدایت، نبش هدایت۴۳مسجدچهارده معصوم، طبقه بالا

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: عاطفه ها

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس: بلوارتوستوس۹۷بین الزهرا ۱۳و ۱۵جنب داروخانه مؤسسه منتظران ولیعصر

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: ندای آرامش

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۸

آدرس:۲۰متری طلاب، علیمردانی۱۳، مسجدرضویه

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: عشق مادران

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۸

آدرس: بلوارفردوسی، خیابان رسالت، رسالت۲۳ (امتدادفرامرزعباسی۹) پلاک ۴۷ حسینیه یاسین

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: معجزه

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

آدرس: قاسم آباد، اقدسیه۳۶بهلولی۲، اولین کوچه سمت چپ حسینیه بیت المهدی

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: آرامش

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۱

آدرس: بلوارهفده شهریورشمالی۶، ابتدای شهیدصدوقی، کوچه چهنو، مقابل داروخانه احسان، کلینیک سعادت

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: تازه واردین

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

آدرس: هاشمیه۳۱، چهارراه اول، مسجدجوادالائمه (ع)

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: صدای آرامش

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس: خیابان قائم احمدآباد، قائم۱۹، نبش ابومسلم۲۰، مسجدقائم

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: ال انان جوانان(دختران۱۹سال به بالا)

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۱۶ الی ۱۸ (این گروه تاپیداکردن مکان جدیدفعلاتعطیل میباشد)

آدرس: بلوارشهیدرستمی، چهارراه شیرودی، فرهنگسرای الغدیر، اتاق۲۰۱

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: شادی

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس: قاسم آباد، فلاحی۵۰/۱۲، حسینیه جان نثاران

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: نسیم بهبودی(پدران و مادران)

روز و ساعت برگزاری: جمعه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: بلوار فارغ التحصیلان، بین فارغ ۸ و ۱۰،  پلاک ۵۶، مجمع خیرین

—————————————————————————————————————————–

شهر: مشهد

نام گروه: اعجاز

روز و ساعت برگزاری: جمعه ها، ساعت ۱۰ الی ۱۲

آدرس: آزادشهر، امامت۳۷ مرکز مشاوره ناصح

—————————————————————————————————————————–

شهر: گلمکان

نام گروه: حامی گلمکان

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه ها، ساعت ۹:۱۵ الی ۱۱:۱۵

آدرس: میدان امام علی، بلوار شهدا ۳ مسجد فاطمه الزهرا

—————————————————————————————————————————–

شهر: قوچان

نام گروه: آرامش

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۱۵ الی ۱۷

آدرس: خیابان شهید روشنی بعد ازچهار راه اول هیئت ابوالفضلی

—————————————————————————————————————————–

شهر: گناباد

نام گروه: امید

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس: ناصرخسرو۶، پایین تر از پارکینگ شریعت، ساختمان مکتب الزهرا (س)

—————————————————————————————————————————–

شهر: گناباد

نام گروه: آرامش

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

آدرس: ناصرخسرو۶، پایین تر از پارکینگ شریعت، ساختمان مکتب الزهرا (س)

—————————————————————————————————————————–

شهر: درگز

نام گروه: آرامش

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

آدرس:کوچه شمشیری، مسجدفاطمه الزهرا(س)

—————————————————————————————————————————–

شهر: درگز

نام گروه: امید

روز و ساعت برگزاری:  پنجشنبه ها، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس: فلکه بسیج،خیابان پاسداران ۱، کوچه شمشیری، مسجد فاطمه الزهرا

—————————————————————————————————————————–

شهر: بجستان

نام گروه: صبح امید

روز و ساعت برگزاری:  یک شنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس:بهزیستی بجستان

—————————————————————————————————————————–

شهر: تربت جام

نام گروه: حضورخداوند

روز و ساعت برگزاری:  پنجشنبه ها، ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰

آدرس: بلوارامام خمینی، امام خمینی۴۷، بین قبا۱و۳، کانون فرهنگی قبا

—————————————————————————————————————————–

شهر: بشرویه

نام گروه: صدای آرامش

روز و ساعت برگزاری:  دوشنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۱

آدرس: بشرویه،ارسک، بلوار امام رضا جهاد کشاورزی سالن ترویج

—————————————————————————————————————————–

شهر: سبزوار

نام گروه: امید به زندگی

روز و ساعت برگزاری:  یکشنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس: بیهق۱۲مسجدعلی اکبری

—————————————————————————————————————————–

شهر: سبزوار

نام گروه: آرامش

روز و ساعت برگزاری:  سه شنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس: بیهق ۱۲مسجدعلی اکبری

—————————————————————————————————————————–

شهر: سبزوار

نام گروه: مسیر بهبودی

روز و ساعت برگزاری:  پنج شنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: کلاته سیفر اقبال۴ آخرکوچه مسجد ابوالفضلی

—————————————————————————————————————————–

شهر: سبزوار

نام گروه: رهایی ازناامیدی

روز و ساعت برگزاری:  پنج شنبه ها، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

آدرس: روستای شامکان حسینیه پاتکیه حضرت زهرا

—————————————————————————————————————————–

شهر: نیشابور

نام گروه: رهایی

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: بلوار بعثت۵۶، روبروی فرهنگسرای وکیلی، شاهزاده علی اصغر

—————————————————————————————————————————–

شهر: نیشابور

نام گروه: هدف

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: شهر دررود، میدان شهید، کوچه۱۷شهریور، زینبیه

—————————————————————————————————————————–

شهر: نیشابور

نام گروه: آرامش

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

آدرس: خیابان امام، روبروی۱۷ شهریور، میلان گلفروشی، هیئت پیروان قران

—————————————————————————————————————————–

شهر: نیشابور

نام گروه: طلوع

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: خروعلیا (شهرک بهارستان)، میدانگاه ماشین ها، زیرزمینی مسجدامام سجاد(ع)

—————————————————————————————————————————–

شهر: نیشابور

نام گروه: عشق الهی

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

آدرس: خیابان امام خمینی مسجدجامع (همزمان الاتین دختران درهمین مکان برگزارمیشود)

—————————————————————————————————————————–

شهر: نیشابور

نام گروه: عشق الهی

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: شهرک، خیابان ولیعصر(عج)، جنب اداره اب وفاضلاب، دارالقران وحسینیه رسالت

—————————————————————————————————————————–

شهر: نیشابور

نام گروه: تولدی دوباره

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: روستای قطن آبا دبعدازپل هوایی، مسجدصاحب الزمان(عج)

—————————————————————————————————————————–

شهر: نیشابور

نام گروه: امیدبه زندگی

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: بلواربعثت، بعثت۵۶ روبروی فرهنگسرای وکیلی، هیئت شاهزاده علی اصغر

—————————————————————————————————————————–

شهر: نیشابور

نام گروه: آفرینش(الاتین)

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱

آدرس: بلواربعثت، بعثت۵۶ روبروی فرهنگسرای وکیلی، هیئت شاهزاده علی اصغر


کمیته آدرسهای خراسان رضوی/شمالی: ۰۹۳۶۷۷۲۶۲۷۸


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان مشهد: شهریور ۱۳۷۸

تشکیل جلسات الاتین مشهد: فروردین ۱۳۷۹

تشکیل جلسات ال.انان شیروان: مرداد ۱۳۸۱

تشکیل جلسات ال.انان بجنورد: شهریور ۱۳۸۳

تشکیل جلسات الاتین بجنورد: دی ۱۳۹۲