جلسات جدید نادری

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

آدرس: نادری شرقی حسینیه کاظمینیها

—————————————————————————————————————————–

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

آدرس: نادری شرقی حسینیه کاظمینیها طبقه پایین

—————————————————————————————————————————–

شهر: آبادان

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

آدرس: فلکه کارون حسینیه اسفهیها

 


شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان خوزستان: ۰۹۳۹۴۶۷۴۲۴۵

لینک آدرس کانال در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان اهواز: بهمن ۱۳۸۲