آدرس جلسات استان خوزستان

  • اهواز، جلسات ال.انان بانوان (۱۹ سال به بالا)

آدرس: اهواز، خیابان سلمان فارسی(نادری)، بین خیابان ادهم و خیابان گندمی،حسینیه کاظمینیها.

زمان برگزاری: یکشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

———————-

آدرس: اهواز، خیابان سلمان فارسی(نادری)، بین خیابان ادهم و خیابان گندمی،حسینیه کاظمینیها.

زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

———————-

آدرس: اهواز، گلستان، خیابان تیر، بین خیابان بهمن وخیابان اسفند حسینیه فتح المبین

زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

———————-

  • ال.انان جوانان دختر

آدرس: اهواز، خیابان سلمان فارسی(نادری)، بین خیابان ادهم و خیابان گندمی،حسینیه کاظمینیها.

زمان برگزاری: پنج شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

 


  • آبادان، جلسات ال.انان بانوان (۱۹ سال به بالا)

آدرس: آبادان فلکه کارون حسینیه اصفهانیها.

زمان برگزاری: چهارشنبه ها ۱۸ الی ۱۹:۳۰

———————-

آدرس: آبادان، تانکی ابوالحسن، حسینیه سجادیه.

زمان برگزاری:یکشنبه ها ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰


  • شوشتر، جلسات ال.انان بانوان (۱۹ سال به بالا)

آدرس: شوشتر، شریعتی غربی، هلال احمر، روبروی پمپ بنزین.

زمان برگزاری: یکشنبه ها ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱


شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان خوزستان: ۰۹۱۶۹۹۵۸۵۶۰


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان اهواز: بهمن ۱۳۸۲