آدرس جلسات ارومیه

فرمت جلسه: امید 

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها، ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲

آدرس: خیابان دستغیب خیابان وصال پارک نیایش سلامتکده

————————————————————————-

فرمت جلسه: اتحاد

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس: خیابان آرامگاه فرهنگسرای امام خمینی

————————————————————————-

فرمت جلسه: دیدار

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس: روستای قره آغاج طوطی آباد مسجد ابوالفضل

————————————————————————-

نام گروه: معجزه زندگی

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها، ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس: خیابان آرامگاه فرهنگسرای امام خمینی

————————————————————————-

فرمت جلسه: نشاط

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها، ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲

آدرس: خیابان دستغیب خیابان وصال پارک نیایش سلامتکده


 

سرکمیته روابط عمومی ارومیه استان آذربایجان غربی: ۰۹۱۴۸۷۰۵۰۸۰

لینک آدرس کانال در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان ارومیه: دی ۱۳۷۸