برای عضویت در سامانه پیامکی به مطالب زیر دقت کنید:

۱-برای خرید نیازمند اطلاعات یک کارت بانکی با رمز دوم می باشید.

۲-بسیار مهم: شماره همراه مورد نظر خود را پس از کلیک روی یکی از لینک های زیر حتما باید در قسمت شماره تماس وارد کنید .در غیر این صورت پیامکی دریافت نمی کنید.

۳-شماره پیگیری اینترنتی را که پس از پرداخت وجه از طرف بانک به شما نمایش داده می شود را یادداشت فرمایید.