ال.انان برای خانواده، بستگان و دوستانی می باشد که زندگیشان تحت تاثیر الکلیسم شخص دیگر قرار گرفته است. اگر یکی از اشخاص نزدیک به شما از جمله یکی از اعضای خانواده، دوست، همکار، یا همسایه شما مشکل نوشیدن الکل دارد، پس سوال های زیر شاید به شما کمک کند که تصمیم بگیرید آیا آل.انان برای شماست یا نه :

 1. آیا شما مدام به دنبال تایید هستید؟
 2. آیا به درستی ارزش های خود را تشخیص نمی دهید؟
 3. آیا از انتقاد هراس دارید؟
 4. آیا فکر می کنید بیش از توان خودتان فعالیت انجام می دهید ؟
 5. آیا تا به حال با رفتارهای اجباری خودتان مشکل داشته اید؟
 6. آیا به رشد و کمال گرایی نیاز دارید؟
 7. آیا وقتی زندگی تان به آرامی پیش میرود احساس اضطراب می کنید و مدام به دنبال مشکلات غیرقابل پیش بینی می گردید؟
 8. آیا شما در میان بحران ها بیشتر احساس زنده بودن می کنید؟
 9. آیا شما در مقابل دیگران احساس مسئولیت می کنید؟ و آیا احساس می کنید شما باعث نوشیدن شخص دیگری در زندگیتان هستید؟
 10. آیا شما براحتی از دیگران مراقبت می کنید اما مراقبت کردن از خودتان خیلی سخت به نظر می رسد؟
 11. آیا خودتان را از دیگران منزوی کرده اید ؟
 12. آیا در برخورد با چهره های با اقتدار(سرشناس) و عصبانی، با ترس واکنش نشان می دهید؟
 13. آیا احساس می کنید افراد و جامعه به طور کلی از شما سوء استفاده می کند؟
 14. آیا در ایجاد روابط صمیمانه مشکل دارید ؟
 15. آیا عشق و ترحم را با هم اشتباه می گیرید، به همان گونه که در ارتباط با الکلی دچار چنین خطایی می شدید؟
 16. آیا شما مدام افرادی بیمار را به خود جذب می کنید که تمایل به انجام رفتار نا هنجار دارند؟
 17. آیا به خاطر ترس از تنها ماندن، روابط را ادامه می دهید؟
 18. آیا به احساسات خودتان و احساساتی که توسط دیگران بیان می شود، اعتماد ندارید؟
 19. آیا تشخیص و ابراز احساساتتان برای شما دشوار است؟
 20. آیا فکر می کنید شخصی که الکل مصرف می کند بر روی شما تاثیر می گذارد ؟

اگر به هر کدام از سوالات بالا پاسخ مثبت داده اید، شاید ال.انان یا الاتین بتواند به شما کمک کند.  با کلیک بر روی این لینک همین الان جلسه ای را پیدا کن

ترجمه از سایت جهانی ال.انان