میلیون ها انسان تحت تاثیر نوشیدن زیاد (الکلیسم) شخص نزدیک خود، که با آن در ارتباط هستند قرار گرفته اند. پرسش های زیر به گونه ای طراحی شده اند  که به شما کمک کنند تصمیم بگیرید که به ال.انان نیاز دارید یا نه.

 1. آیا درمورد میزان نوشیدن شخص دیگر، نگران هستید؟
 2. آیا به خاطر نوشیدن فرد دیگر، درگیر مشکلات مالی هستید؟
 3. آیا به خاطر سرپوش گذاشتن روی نوشیدن شخص دیگر، دروغ می گویید؟
 4. آیا شما احساس می کنید که اگر الکلی به شما اهمیت می داد، نوشیدن را متوقف می کرد؟
 5. آیا شخص الکلی را در روابط، معاشرت ها و برخوردها سرزنش می کنید؟
 6. آیا برنامه ها، قول و قرار ها و وعده های غذایی به دلیل مصرف مشروبات الکلی با ناراحتی حذف می شوند یا به تاخیر می افتند؟
 7. آیا شما الکلی را با این جمله “اگر نوشیدن را متوقف نکنی، تو را ترک خواهم کرد” تهدید کرده اید؟
 8. آیا سعی می کنید مخفیانه دهان الکلی را بو کنید؟
 9. آیا به خاطر این که می ترسید کسی شروع به نوشیدن کند، او را آزار می دهید؟
 10. آیا تا به حال به خاطر رفتارهای الکلی صدمه دیده اید یا  احساس شرمندگی کرده اید؟
 11. آیا برنامه های دورهمی و تعطیلات به خاطر مصرف الکلی خراب شده است؟
 12. آیا تا به حال تصمیم گرفته اید که به خاطر ترس از سوء استفاده شدن با پلیس تماس بگیرید و کمک بخواهید؟
 13. آیا به دنبال بطری هایی که  الکلی مخفی کرده است می گردید؟
 14. آیا تا به حال سوار ماشینی، که راننده ی آن الکل مصرف کرده است(مست بوده است)، شده اید؟
 15. آیا تا بحال دعوت های اجتماعی را به خاطر ترس یا اضطراب رد کرده اید؟
 16. آیا احساس عجز و درماندگی می کنید، چون نتوانسته  اید الکلی را کنترل کنید؟
 17. آیا فکر می کنید اگر الکلی نوشیدنش را متوقف کند، بقیه مشکلات شما حل خواهد شد؟
 18. آیا تا بحال الکلی را با آسیب رساندن به خودتان، تهدید کرده اید؟
 19. آیا اکثر اوقات احساس ناراحتی، سردرگمی و افسردگی می کنید؟
 20. آیا احساس می کنید هیچ کس وجود ندارد، که مشکلات شما را درک کند؟

اگر به هر کدام از سوالات بالا پاسخ مثبت داده اید، شاید ال.انان یا الاتین بتواند به شما کمک کند.  با کلیک بر روی این لینک همین الان جلسه ای را پیدا کن

 

ترجمه از سایت جهانی ال.انان