در این انجمن اعضا یکدیگر را نصیحت و ارشاد نمی کنند و فقط تجربه، نیرو و امیدشان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و آن چه را که دوست دارند انتخاب می کنند و بقیه را فراموش می کنند.

از آنجایی که هر فردی با توجه به سن و سال خودش مشکلات و دغدغه های خاص خودش را دارد و نیازمند تبادل تجربه، نیرو و امید با گروه همسن و سالان خود می باشد، جلسات ما با توجه به این مسئله به دو گروه ال.انان و الاتین دسته بندی می شود که:

 

ال.انان

برای افراد بالای ۱۹ سال است.

الاتین

برای افراد ۱۳ الی ۱۹ سال است.