چندین مطلب که باید برای اولین جلسه در خاطر داشته باشید:

  • ال.انان یک گروه بر پایه پشتیبانی متقابل (دو طرفه) است. همه در جلسات با هم برابر هستند. هیچ کس در جایگاهی نیست که بتواند دیگری را نصیحت و ارشاد کند و یا اینکه جهت بدهد و همه اعضا تجربیاتی در مورد مصرف الکل شخص دیگری داشته اند.
  • در جلسه اول، در زمان مشارکت، شما آزاد هستید که در مورد مشکلات خود سوال پرسیده و صحبت کنید. اگر هم مایل نباشید صحبت کنید، می توانید گوش دهید و در زمان مشارکت خود فقط بگویید “دوست دارم به صحبت های دیگران گوش دهم” یا “در حال حاضر صحبتی ندارم”.
  • جلسات ( با یکدیگر)  تفاوت دارند.  هر گروه مطابق با استقلالی که اعضایش معین می کنند و بر اساس رهنمودهایی که برای تقویت اتحاد ال.انان در نظر گرفته شده است،  جلسات خود را برگزار میکند.
  • آل.انان پیشنهاد میکند قبل از اینکه تصمیم بگیرید که آیا ال.انان برایتان مفید است یا نیست،  حداقل شش جلسه مختلف را امتحان کنید.
  • ال.انان یک برنامه مذهبی نیست. حتی وقتی که این جلسات در مکان های مذهبی برگذار می شود، این مکان توسط گروه ال.انان اجاره شده و اجاره بهای آن پرداخت می شود و هیچگونه وابستگی به گروه های مذهبی مختلف ندارد. اعتقادات مذهبی شما ( ویا بی اعتقاد بودن شما) در جلسات ال.انان مورد بحث قرار نمی گیرد بلکه فقط تمرکز ما بر کنار آمدن با مشکل الکلیسم شخص دیگر است. در اینجا هر یک از اعضا “نیروی برتری” را به آنگونه که خود درک می کنند، پیدا می کنند.
  • مدت زمان کمی طول می کشد تا کاملا متوجه مفهوم “گمنامی” در برنامه ال.انان شوید، ولی به طور ساده، گمنامی یعنی افرادی که در جلسات هستند به صحبت های شما احترام می گذارند و کاملا قابل اعتماد هستند و در خارج از جلسات از صحبت های شما برای ضربه زدن به حریم شخصی شما و همچنین هر کسی که به جلسات آمده اند، هرگز استفاده نمی کنند (هیچ کجا، راز شما را فاش نمی کنند)
  • جلسات با خواندن متن “۱۲ قدم” ال.انان شروع می شود. مدت زمانی طول می کشد تا کاملا متوجه شوید چطور این قدم ها می تواند ابزاری مفید برای بهبودی شما در برابر اثرات الکلیسم باشد اما ال.انان به شما فرصتی می دهد تا به شیوه خود پیشرفت کنید .

 

ترجمه از سایت جهانی ال.انان