جلسات ال.انان لرستان

 

شهر: خرم اباد

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه، ساعت ۱۶

آدرس: لرستان ناصر خسرو حسینیه امام رضا


لینک آدرس کانال در فضای مجازی: https://t.me/adressjalasatalanoniran


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان: مرداد ۱۳۸۳

تشکیل جلسات ال.انان دختر: اردیبهشت ۱۳۸۶