(برای افراد نوجوان و جوان)

الاتین برای افراد جوانی است که زندگیشان تحت تأثثر نوشیدن شخص دیگری قرار گرفته است. گاهی اوقات عمل نوشیدن متوقف می شود، یا الکلی ممکن است دیگر با ما زندگی نکند.

اگرچه ممکن است دیگر الکل وجود نداشته باشد یا شخص الکلی در بین ما زندگی نکند و یا در حال بهبودی  (هوشیاری) در جلسات  AA (انجمن الکی های گمنام)  باشد ولی ما همچنان تحت تأثیر الکل هستیم. بسیاری از ما از الاتین یا الانان کمک دریافت کرده ایم.پرسش های زیر به گونه ای طراحی شده اند  که به شما کمک کنند تصمیم بگیرید که به الاتین نیاز دارید یا نه.

 

 1. آیا اعتقاد دارید، امکان ندارد هیچ کس درک کند، که شما چه احساسی دارید؟
 2. آیا احساسات حقیقی تان را با تظاهر به اینکه برایتان اهمیتی ندارد، مخفی می کنید؟
 3. آیا احساس می کنید مورد بی توجهی قرار گرفته اید، به حال خود رها شده اید یا دوست داشتنی نیستید؟
 4. آیا برای مخفی کردن مصرف شخص الکلی یا اتفاقاتی که در خانه می افتد دروغ گفته اید؟
 5. آیا بیش از حد بیرون از منزل هستید، فقط برای اینکه متنفرید در خانه باشید؟
 6. آیا از اینکه دوستانتان را به خانه بیاورید می ترسید یا خجالت زده می شوید؟
 7. آیا نوشیدن شخص دیگری شما را ناراحت می کند؟
 8. آیا واکنش های بعد از نوشیدن شخص الکلی، باعث خراب شدن وعده های غذایی،جشن تولد و تعطیلات می شود؟
 9. آیا از صحبت در مورد نوشیدن یا شروع دوباره دعواها می ترسید؟
 10. آیا فکر می کنید شما یا یکی از اعضای خانواده، یا دوستان باعث رفتارهای الکلی هستند؟
 11. آیا از تهدید هایی مثل “اگر نوشیدن و دعوا کردن را تمام نکنی من فرار خواهم کرد” استفاده کرده اید؟
 12. آیا در مورد رفتار خود ، مثل من نمرات بهتری خواهم گرفت، اتاقم را تمیز نگه می دارم، یا هر کاری را که تو بخواهی انجام می دهم، در مقابل تو باید نوشیدن و دعوا کردن را متوقف کنی، قول هایی داده ام؟
 13. آیا احساس می کنید اگر الکلی شما را دوست داشت، نوشیدنش را متوقف می کرد؟
 14. آیا تا به حال برای ترساندن الکلی و اینکه بگوید “ببخشید” یا “من تورا دوست دارم” به خود آسیب زده اید؟
 15. آیا شما و یا خانواده شما به خاطر نوشیدن شخص دیگر،دچار مشکلات مالی شده اید؟
 16. آیا شما از سوار شدن در ماشین الکلی می ترسید؟
 17. آیا به خاطر سوءاستفاده شخص الکلی از شما به فکر تماس با پلیس افتاده اید؟
 18. آیا از دوست پیدا کردن یا داشتن دوستان صمیمی به خاطر اینکه مبادا آنها متوجه نوشیدن یا دعواها در زندگی شما شوند، خودداری می کنید؟
 19. آیا فکر می کنید اگر الکلی نوشیدنش را متوقف کند، بقیه مشکلات شما حل خواهد شد؟
 20. آیا تا به حال به دلیل  عصبانیت از نوشیدن الکلی، با معلمان، دوستان، هم تیمی ها یا دیگران بحث و دعوا کرده ام؟

اگر شما به هر کدام از سوالات بالا جواب “بله” داده باشید، الاتین ممکن است به شما کمک کند. با الاتین در ارتباط باشید. با کلیک بر روی این لینک همین الان جلسه ای را پیدا کن.

 

ترجمه از سایت جهانی ال.انان